IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / KRAJSKÉ KOLO XX. ROČNÍKA OĽP ZAŽILO PRÍJEMNÉ PREKVAPENIE

KRAJSKÉ KOLO XX. ROČNÍKA OĽP ZAŽILO PRÍJEMNÉ PREKVAPENIE

12. 2. 2018

Dňa 8. februára 2018 sa v Slovenskej republike konalo súbežne 8 krajských kôl XX. ročníka Olympiády ľudských práv (ďalej len OĽP). Výnimočnosť jubilejného ročníka bola podčiarknutá aj v Bratislavskom kraji, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Horná, PhD; starosta MČ Rača, Mgr. Peter Pilinský , Mgr. Jana Kviečinská z Ministerstva spravodlivosti SR a IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže reprezentovala tajomníčka CK OĽP, Barbora Knaperková. Catering pre podujatie zabezpečila na vysokej úrovni Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu z Bratislavy.

Krajské kolo OĽP v Bratislavskom kraji sa konalo vo výnimočných priestoroch renesančnej budovy Nemeckého domu v MČ Bratislava – Rača. Podujatie otvorila organizátorka a krajská predsedníčka OĽP pre Bratislavský kraj, Mgr. Zuzana Smetanová spolu s Ing. Viliamom Figushom, CSc. a pani predsedníčkou CK OĽP, Dagmar Hornou. Po úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže, písomným testom a po krátkej prestávke boli rozdelení do troch skupín, v ktorých následne absolvovali ústne odpovede na vylosované tézy. Napätie medzi súťažiacimi bolo priam hmatateľné, výkony boli na vysokej úrovni a vyrovnané, čo pri vyhodnotení potvrdila aj pani Smetanová.

Ako to už na súťažiach býva, víťazom nemôže byť každý a výber ôsmich postupujúcich do celoštátneho kola bol pre porotu ťažkým orieškom. Vyhodnotenie súťaže prebehlo v slávnostnej atmosfére, každý zúčastnený získal Diplom úspešného riešiteľa a drobné pozornosti. Víťazná osmička okrem diplomov a postupu na celoštátne kolo získala aj vecné ceny a balík s informáciami k celoštátnemu kolu. Súťažiaci na prvých troch miestach získali špeciálnu cenu od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, návštevu sídla OSN v Ženeve a účasť na workshope k téme ochrany ľudských práv. Túto cenu získali prví traja súťažiaci v každom kraji SR, spolu teda 24 súťažiacich.

Ostáva sa už len tešiť na celoštátne kolo OĽP, ktoré sa bude konať v Omšení a zúčastnení  zažijú diskusie so zaujímavými hosťami a bohatý program, o ktorý sa postará Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv na čele s jej predsedníčkou, p. Dagmar Hornou.

olp 01

olp 02

olp 03

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov