IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Literárny fond ocenil úspešných olympionikov

Literárny fond ocenil úspešných olympionikov

12. 11. 2019

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu ocenila za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných olympiádach 39 úspešných súťažiacich zo základných a stredných škôl, ktorí získali na 15. medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2018/2019 medailové umiestnenia. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov