IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / MŠVVaŠ SR pridelilo školám finančné prostriedky za úspechy žiakov na olympiádach

Školám boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov

14. 1. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pridelilo na základe Smernice č. 23/2017 o súťažiach školám finančné prostriedky za mimoriadne úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019 vo výške takmer 770 000 EUR. V oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží to bolo za medailové umiestnenia na celoštátnych a medzinárodných kolách, za ktoré návrh ministerstvu každoročne predkladá IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií nájdete v príspevku priamo na stránke ministerstva.   

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov