IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NA MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ SÚŤAŽI VO VIETNAME SA PRESADILA ŽIAČKA ZO ŠALE

NA MEDZINÁRODNEJ BIOLOGICKEJ SÚŤAŽI VO VIETNAME SA PRESADILA ŽIAČKA ZO ŠALE

30. 8. 2016

V dňoch 17. – 24. júla 2016 sa vo vietnamskom Hanoji uskutočnil 27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO 2016). Súťaže sa zúčastnilo spolu 253 žiakov zo 68 krajín. Zo štyroch slovenských účastníkov dosiahla výrazný úspech Liliana Tušková z Gymnázia J. Fándlyho v Šali ziskom bronzovej medaily. Oliver Pitoňák zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade obdržal diplom Certificate of Merit.

ibo_spolocna_1 

„Bola to mimoriadna olympiáda z viacerých dôvodov. Okrem toho, že mala štandardne vysokú úroveň, odbornú aj spoločenskú, zvládli vietnamskí organizátori všetky úlohy nad očakávanie. Študenti boli dobre pripravení, aj keď opäť mierne prevládali študenti z východoázijských krajín. Naši študenti obstáli v silnej konkurencii a získali sme bronzovú medailu,“ hodnotí Pavol Eliáš, národný koordinátor pre IBO 2016.

Začiatky Medzinárodnej biologickej olympiády siahajú do roku 1989, kedy bola táto súťaž oficiálne založená. Prvý ročník sa konal o rok na to v Olomouci v Českej republike. Zúčastňujú sa jej vždy štyria súťažiaci, ktorí sú víťazmi celoštátneho kola vo svojej krajine. Nasledujúci 28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 20. – 30. júla 2017 v anglickom meste Coventry.

Viac informácií nájdete na http://www.ibo2016.org/Media/Photo/gallery

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov