IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / NOVÉ ORGANIZAČNÉ PORIADKY

NOVÉ ORGANIZAČNÉ PORIADKY

21. 11. 2017

Nová Smernica č. 23/2017 o súťažiach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyžiadala preregistráciu všetkých organizačných poriadkov predmetových olympiád a postupových súťaží. Nové organizačné poriadky budú platiť od 1. 1. 2018. Platnosť starých organizačných poriadkov končí 31. 12. 2017. V tomto roku vydané metodicko-organizačné pokyny k jednotlivým súťažiam už zohľadnili túto skutočnosť. Nové organizačné poriadky nájdete pod každou súťažou v časti Organizačný poriadok a pokyny.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov