IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / OCENENIA MEDAILAMI SV. GORAZDA

OCENENIA MEDAILAMI SV. GORAZDA

14. 4. 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ocenil dňa 31. 3. 2017 aj troch predsedov celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží Veľkými medailami sv. Gorazda. Toto najvyššie rezortné ocenenie, na návrh organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, dostali za dlhoročnú prácu v celoštátnych odborných komisiách a za mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou predsedníčka Ústrednej komisie Pytagoriády Mgr. Milena Partelová, predsedníčka Olympiády v informatike doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. a predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku PhDr. Helena Hanuljaková. Gratulujeme!

  49480

 49482

 49484

Zdroj fotografií: www.minedu.sk

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov