IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

Poznáme víťazov celoštátneho kola Biologickej olympiády

10. 6. 2020

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Zorganizovala ho IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Biologickej olympiády. Tohtoročná dištančná forma súťaže si vyžiadala od súťažiacich predložiť okrem abstraktov, správ z projektov, posterov alebo písomných prác aj 10 minútové videoprezentácie s obhajobou projektov. Všetko posudzovali odborné poroty, ktoré počas súťaže komunikovali s najlepšími súťažiacimi online. V kat. A zvíťazil Matúš Litvín (Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom) s projektom Vplyv bakteriofágov na tvorbu a degradáciu biofilmu u kmeňov Escherichia coli, v kat. B Peter Deván (ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava) s projektom Sledovanie zmien v početnosti vodných bezstavovcov na vysychavom potoku a v kategórii C zvíťazila Diana Novikmecová (Základná škola, Lúčna 26, Vranov nad Topľou) s projektom Slovenský opál. Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali Arianna Anna Potočárová a Jakub Jarabica (obaja Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca) a Jakub Tesár (Základná škola sv. Jozefa, Hlohovec). Najlepší súťažiaci sa budú uchádzať o účasť na medzinárodnej GENIUS Olympiad, ktorá sa uskutoční na budúci rok v USA. Zborník abstraktov a výsledkové listiny nájdete v časti Biologická olympiáda, 54. ročník, Celoštátne kolá. Sponzorské ceny poskytli: Vydavateľstvo VEDA (knižné publikácie), spoločnosť APRODMOD (časopis Mladý vedec) a spoločnosť Dr. Oetker. 

zoomfoto2020 
Súťažiaci a členovia poroty na slávnostnom online vyhodnotení projektovej časti celoštátneho kola Biologickej olympiády. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov