IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK GO , KAT. A, B, CD, Z

PRIHLASOVANIE NA CK GO , KAT. A, B, CD, Z

23. 3. 2017

Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, CD a Z. Prihlasovanie nájdete pod Geografickou olympiádou, 45. ročník, Celoštátne kolá.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov