IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PRIHLASOVANIE NA CK PYTAGORIÁDY

PRIHLASOVANIE NA CK PYTAGORIÁDY

22. 5. 2017

Spustili sme prihlasovanie sa na celoštátne kolo Pytagoriády.

Prihlasovanie nájdete pod Pytagoriádou, 38. ročník, Celoštátne kolo.   

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov