IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / PROJEKT "EURÓPA V ŠKOLE" CEZ ETWINNING

PROJEKT "EURÓPA V ŠKOLE" CEZ E-TWINNING

8. 11. 2017

Už od školského roku 2011/2012 bolo možné realizovať témy projektu EURÓPA V ŠKOLE / EUROPE AT SCHOOL aj v medzinárodnej spolupráci škôl cez eTwinning. Mnohé naše školy sa tejto možnosti chopili a uspeli. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť pôvodného spôsobu realizácie projektu EURÓPA V ŠKOLE na národnej úrovni, aj v Slovenskej republike prechádzame od školského roku 2017/2018 len na medzinárodnú úroveň spolupráce cez eTwinning. Podrobné informácie nájdete v časti Európa v škole/65. ročník Európa v škole, 2017/2018.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov