IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády

SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády

13. 11. 2019

SLOVNAFT zorganizoval dňa 6. 11. 2019 v Bratislave v hoteli NH GATE ONE slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže o najlepšie diplomové práce roku 2019 a odovzdanie cien úspešným účastníkom 51. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorí získali v Paríži v konkurencii 80 krajín a 309 súťažiacich dve zlaté a dve strieborné medaile. Na úvod mal príhovor predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Potom nasledovala prezentácia úspešných súťažiacich Andreja Kovácsa a Samuela Nováka o priebehu medzinárodnej súťaže a súťažných úlohách. Na záver zástupcovia SLOVNAFTU odovzdali účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády 2019 ceny.

img_20191106_092110 

Účastníci slávnostného odovzdania cien úspešným účastníkom 51. ročníka IChO

img_20191106_095213

Príhovor predsedu SK ChO doc. RNDr. Martina Putalu, PhD.

img_20191106_100418 

Prezentácia súťažiacich o priebehu medzinárodnej súťaže a súťažných úlohách.

img_20191106_103221

Ocenení účastníci Medzinárodnej chemickej olympiády 2019

 

Text a foto: Roman Lehotský

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov