IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TERMÍNOVNÍK POPS

TERMÍNOVNÍK POPS

5. 9. 2018

Zverejnili sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2018/2019. Nájdete ho v časti Dokumenty/Termínovník POPS.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov