IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / TERMÍNOVNÍK POPS 2017/2018

TERMÍNOVNÍK POPS 2017/2018

19. 9. 2017

Zverejnili sme Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018. Nájdete ho v časti Dokumenty, Termínovník POPS. Určuje záväzné termíny súťažných kôl a kategórií pre organizátorov domácich, školských, okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, okresné úrady v sídle kraja, poverené centrá voľného času a jednotlivé školy.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov