IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

Výsledky celoštátneho kola Geografickej olympiády kat. A, B, Z sú už známe

11. 5. 2020

Na základe hodnotenia písomných prác a súťažných testov Slovenskou komisiou Geografickej olympiády sme zverejnili výsledkové listiny celoštátneho kola Geografickej olympiády, kat. A, B a Z. Celoštátne kolo sa uskutočnilo dištančnou formou a zúčastnilo sa ho 60 stredoškolákov. Víťazom celoštátneho kola v kat. A sa stal Martin Nôta z Gymnázia Ľ. Štúra, Zvolen, v kat. B Peter Obšatník, Gymnázium, Poštová 9, Košice a v kat. Z Matúš Béber z Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Komárno. Gratulujeme!

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov