IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Zmena termínu celoštátneho kola OĽP

Zmena termínu celoštátneho kola OĽP

22. 1. 2020

Z technických príčin došlo k zmene termínu celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 6. – 8. 4. 2020 v Omšení. Ďalšie informácie nájdete pod Olympiádou ľudských práv v časti Celoštátne kolo

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov