IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZMENA TERMÍNU KK MO, KAT. C

ZMENA TERMÍNU KK MO, KAT. Z9

12. 10. 2016

 Zmenili sme termín krajského kola Matematickej olympiády, kategória Z9, na 21. 3. 2017 (utorok). Dôvodom bola zmena termínu jarných prázdnin v Českej republike, s ktorou máme spoločné termíny kôl Matematickej olympiády.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov