IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / ZMENA TERMÍNU ŠK CHO KAT. C

ZMENA TERMÍNU ŠK CHO KAT. C

6. 2. 2017

Zmenili sme termín školského kola Chemickej olympiády, kategórie C z 27. 4. 2017 na 28. 4. 2017. Dôvodom bol prekryv termínov školského kola ChO kat. C s termínom krajského kola ChO kat. D. O zmenu termínu dodatočne požiadal predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov