IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / 43. ročník BiO, 2008/2009 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo BiO, kat. A, B, C, Rakovice, 22. - 26. 4. 2009

Výsledkové listiny:

Celoštátne kolo BiO, kat. E, Tatranská Lesná, 19. - 21. 6. 2009

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov