IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / 43. ročník BiO, 2008/2009 / Súťažné úlohy a autorské riešenia

Súťažné úlohy a autorské riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú urcené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komercné využitie a zverejnovanie na dalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo, kategória C:

Okresné kolo, kategória C (madarská verzia):

Okresné kolo, kategória D:

Okresné kolo, kategória D (madarská verzia):

Okresné kolo, kategória E:

Krajské kolo, kategória A:

Krajské kolo, kategória B:

Krajské kolo, kategória C:

Krajské kolo, kategória E:

Celoštátne kolo, kategória A:

Celoštátne kolo, kategória B:

Celoštátne kolo, kategória E:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov