IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / 44. ročník BiO, 2009/2010 / Sústredenia

Sústredenia

1. sústredenie pred IBO, 9. - 15. 5. 2010, Nitra, Bratislava

Výsledky 

2. sústredenie pred IBO, 20. - 25. 6. 2010, Nitra, Bratislava

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov