IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / 52. ročník BiO, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

 • kategória C – úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia
 • kategória D – úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia
 • kategória E – botanika - úlohyriešenia, zoológia - úlohyriešenia, geológia - úlohyriešenia
 • kategória F – úlohy, riešenia (starší žiaci), úlohy, riešenia (mladší žiaci)

Krajské kolo

 • kategória A – teoretické úlohylaboratórna úloha 1laboratórna úloha 2riešenia a pokyny
 • kategória B – teoretické úlohylaboratórna úloha 1laboratórna úloha 2riešenia a pokyny
 • kategória C – úlohymaďarská verziariešenia
 • kategória E – botanika - úlohyriešenia, zoológia - úlohyriešenia, geológia - úlohyriešenia

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretické úlohylaboratórna úloha 1laboratórna úloha 2riešenia a pokyny
 • kategória B – teoretické úlohylaboratórna úloha 1laboratórna úloha 2riešenia a pokyny 
 • kategória E – botanika - úlohyriešenia, zoológia - úlohyriešenia, geológia - úlohyriešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov