IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / 54. ročník CHO, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

Domáce kolo

Školské kolo

 • kategória A – teoretická úlohariešenie 
 • kategória B – teoretická úlohariešenie  
 • kategória C – teoretická úlohariešenie  
 • kategória D – teoretická úloha, (maďarská verzia), riešenie, (maďarská verzia)   
 • kategória EF – úlohy, riešenia

Okresné kolo

 • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie, (maďarská verzia),  

 Krajské kolo

 • kategória A – teoretická úlohariešeniepraxriešenie  
 • kategória B – úlohypokyny k úlohámriešenie
 • kategória C – teoretická úlohariešenieodpoveďový hárokpraxriešeniepokyny k úlohám, odpoveďový hárok  
 • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie (maďarská verzia),

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretická úlohariešenieodpoveďový hárokpraxriešenieodpoveďový hárok  
 • kategória EF – úlohyodpoveďový hárok – bioodpoveďový hárok – org, odpoveďový hárok – všeob., riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov