IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Medzinárodná mendelejevská olympiáda, 20. – 27. 4. 2020 (predbežný dátum), Budapešť, Maďarsko.

 

Medzinárodná chemická olympiáda, 6. – 15. 7. 2020, Istanbul, Turecko:

Podrobnejšie informácie o medzinárodnej chemickej olympiáde nájdete na https://icho2020.tubitak.gov.tr/. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov