IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

  • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie, (maďarská verzia),  

 Krajské kolo

  • kategória A – teoretické úlohyriešeniepraxriešenie  
  • kategória B – úlohypracovný listriešenie, pokyny k praktickej časti
  • kategória C – teoretické úlohyriešenieodpoveďový hárokpraxriešenie, odpoveďový hárok  
  • kategória D – teória a prax, (maďarská verzia), riešenie (maďarská verzia),

Celoštátne kolo

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov