IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / Linky

Linky

www.icho.sk
stránka Medzinárodného informačného centra Medzinárodnej chemickej olympiády na Slovensku

www.chem.korsem.sk
korešpondenčný seminár z chémie pre žiakov stredných škôl


 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov