IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Dejepisná olympiáda / 12. ročník DO 2019/2020

12. ročník DO, 2019/2020

12. ročník DO, 2019/2020

  • Pokyny DO, kat. A, B, C, D, E a F pre školský rok 2019/2020 nájdete v časti Organizačný poriadok a pokyny
  • Celoštátne kolo
  • Súťažné úlohy a riešenia 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov