IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Európa v škole

Európa v škole

evs%20logo%20velkeEurópa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

Projekt Európa v škole je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k aktívnemu občianstvu.

Dôležité dokumenty a informácie

63. ročník Európa v škole, 2015/2016

Oznam:

Diplomy, ceny a čestné uznania získané v 63. ročníku projektu EURÓPA V ŠKOLE budú zaslané na adresy škôl v priebehu mája 2016.

 

Vyhodnotenie súťažnej časti 63. ročníka:

 

Materiály k otvoreniu:

 

Prihláška a ostatné tlačivá:

 

Zoznam jednotlivých ročníkov


Od 1. marca 2008 je súťaž Európa v škole zaradená medzi tie, ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Slovenský sekretariát Európa v škole
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

tel.: +421 2 502 22 317 
fax: +421 2 502 22 316 
e-mail: natasa.ondruskova@iuventa.sk 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov