IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Európa v škole / 63. ročník Európa v škole, 2015/2016

63. ročník Európa v škole, 2015/2016

Oznam:

Diplomy, ceny a čestné uznania získané v 63. ročníku projektu EURÓPA V ŠKOLE budú zaslané na adresy škôl v priebehu mája 2016.

 

Vyhodnotenie súťažnej časti 63. ročníka:


 

Materiály k otvoreniu:

 

Prihláška a ostatné tlačivá:


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov