IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Európa v škole / Adresáre

Adresáre

  PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
  koordinátorka projektu Európa v škole
  tel.: +421 2 502 22 317
  fax:
  +421 2 502 22 316

  e-mail:
  nataeuro@hotmail.com

   

 • Zoznam obvodných koordinátorov
 • Zoznam krajských koordinátorov
 •  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov