IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Fyzikálna olympiáda / 59. ročník FO, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

 • kategória A – úlohy, riešenia
 • kategória B – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
 • kategória C – úlohy,  (maďarská verzia) , riešenia
 • kategória D – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
 • kategória E – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
 • kategória F – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
 • kategória G – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia

Okresné kolo

 • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
 • kategória F – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
 • kategória G – úlohy, riešenia    

Krajské kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória D – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia   

Celoštátne kolo

 • kategória A – úlohy teória (maďarská verzia), riešenia teória, úlohy experiment (maďarská verzia), riešenia experiment  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov