IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Fyzikálna olympiáda / 61. ročník FO, 2019/2020 / Sústredenia pred medzinárodnými kolami

Sústredenia pred medzinárodnými kolami

1. sústredenie pred IPhO a EuPhO (výberové), 26. 4. – 1. 5. 2020, Žilina

2. sústredenie pred IPhO (prípravné), jún 2020, Košice

IPhO – International Physics Olympiad

EuPhO – European Physics Olympiad

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov