IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Fyzikálna olympiáda / 62. ročník FO, 2020/2021 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

 • kategória A – úlohy 
 • kategória B – úlohy
 • kategória C – úlohy
 • kategória D – úlohy
 • kategória E – úlohy
 • kategória F – úlohy
 • kategória G – úlohy

Okresné kolo

 • kategória E – úlohy
 • kategória F – úlohy
 • kategória G – úlohy

Krajské kolo

 • kategória A – úlohy
 • kategória B – úlohy
 • kategória C – úlohy
  kategória D – úlohy
 • kategória E – úlohy

Celoštátne kolo

kategória A – úlohy

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov