IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 38. ročník GO, 2009/2010 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Belušské Slatiny, 16. - 18. 4. 2010

Celoštátne kolo GO pre kat. E, F, G, Tatranská Lesná, 23. - 25. 4. 2010

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov