IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 46. ročník GO, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

 • kategória Z - úlohy, riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

 • 5. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia 
 • 5. ročník - praktická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia 
 • 6. – 7. ročník a 1. – 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia 
 • 6. – 7. ročník a 1. – 2. ročník OG - praktická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia 
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - praktická časť - úlohymaďarská verziariešeniamaďarská verzia

Krajské kolo GO pre SŠ

 • kat. A, B, CD, Z - úlohyriešenia

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

 • 6. – 7. ročník a 1. – 2. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohymaďarská verziariešenia
 • 6. – 7. ročník a 1. – 2. ročník OG - praktická časť - úlohymaďarská verziariešenia
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohymaďarská verziariešenia
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - praktická časť - úlohymaďarská verziariešenia

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, C, D, Z 

 • vedomostný test - úlohyriešenia
 • multimediálny test - úlohyriešenia
 • praktický test - úlohy, riešenia
 • anglický test – úlohy, riešenia

Celoštátne kolo GO pre kat. E

 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - monotematická a teoretická časť - úlohyriešenia
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG - praktická časť - úlohyriešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov