IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 48. ročník GO, 2019/2020 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 14. – 26. 4. 2020, Modra-Harmónia:

Na tomto mieste zverejníme pred celoštátnym kolom pozvánku, informácie, návod na prihlásenie sa a pokyny pre účastníkov celoštátneho kola.  

 

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 22. – 23. 5. 2020, Tatranská Lomnica:

Na tomto mieste zverejníme pred celoštátnym kolom pozvánku, informácie, návod na prihlásenie sa a pokyny pre účastníkov celoštátneho kola.   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov