IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / IJSO / 15. ročník 2017/2018 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 2. – 11.12.2018 sa v Botswane uskutočnil 15. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2018.  

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov zo 42 krajín, naši olympionici zabojovali a v tejto konkurencii uspeli. Slovenská delegácia zložená z troch dospelých a šiestich žiakov slovenských škôl si z medzinárodnej olympiády odniesla tri bronzové medaily. 

Súťažiaci riešili dva teoretické testy a tri experimenty.

Slovenskú delegáciu reprezentovali:

- dospelí účastníci:

Dušan Kavický (vedúci delegácie), Katarína Kmeťová a Zuzana Magyarová,  

súťažiaci:

Hugo Bartha – bronzová medaila, Adam Benjamin Plšek – bronzová medaila, Ján Plachý – bronzová medaila,

Marek Zumrík, Adela Čermáková a Klára Ištoková.

 

Srdečne blahoželáme!

ijso 8

 Slovenskí mladí vedci na IJSO 2018 v Botswane.       
 FOTOGALÉRIA – Zdroj foto: FB - IJSO Som mladý vedec.   

        

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov