IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / IJSO / 16. ročník 2018/2019

16. ročník 2018/2019

Prihláste sa na celoštátne kolo IJSO 2019, prebojujte sa medzi najlepších a reprezentujte Slovensko na medzinárodnom kole IJSO 2019 v Katare! Nový ročník ponúka žiakom dve formy zapojenia sa do súťaže IJSO:

Detaily o prihlasovaní a dôležité termíny nájdete:  http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/31

Pravidlá súťaže a schéma bodovania žiakov: http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/5   

 ijso-a_823x315ucitel

ijso-b_823x315ziak 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov