IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Matematická olympiáda / 67. ročník MO, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Úlohy: 

Riešenia:

 • kategória A  – riešenia
 • kategória B
 • kategória C
 • kategória Z5
 • kategória Z6
 • kategória Z7 
 • kategória Z8 
 • kategória Z9

Školské kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia   
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Okresné kolo

 • kategória Z5 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z6 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z7 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória Z8 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z9 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Krajské  kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z9 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Celoštátne kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov