IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Matematická olympiáda / 69. ročník MO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska matematická olympiáda

Stredoeurópska matematická olympiáda

Organizátorom Stredoeurópskej  matematickej olympiády (MEMO) je pre rok 2020 Slovenská republika. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa aktuálne Slovenská komisia matematickej olympiády rozhoduje o ďalšom postupe pri organizácii MEMO. Súťaž je zatiaľ naplánovaná na august 2020, miestom konania sú Košice. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov