IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 28. ročník OFJ, 2017/2018 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo

 • kategória 1A – úlohyriešenia
 • kategória 1B – úlohy, riešenia
 • kategória 1C – úlohyriešenia
 • kategória 2A – úlohyriešenia
 • kategória 2B – úlohyriešenia
 • kategória 2C – úlohyriešenia 

Celoštátne kolo

 • kategória 1A – úlohyriešenia 
 • kategória 1B – úlohyriešenia 
 • kategória 1C – úlohyriešenia 
 • kategória 2A – úlohy, riešenia
 • kategória 2B – úlohyriešenia
 • kategória 2C – úlohyriešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov