IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda vo francúzskom jazyku / Adresáre / Adresár členov COK OFJ

Adresár členov COK OFJ

doc. Mgr.  Jana Bírová, PhD.
predsedníčka COK OFJ

Katedra románskych jazykov a literatúry PdF UK, Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava   
mobil. +421 907 522 655
e-mail: jbirova@yahoo.fr


PhDr. Iveta Rizeková, PhD.
podpredsedníčka COK OFJ

Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  
tel.: +421 2 67 295 263   
mob.: +421 904 687 064
e-mail: rizekova@gmail.com

 
Mgr. Vladimíra Kosorinská
tajomníčka COK OFJ
 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 59 296 406
mob.: +421 917 718 806   
e-mail: vladimira.kosorinska@iuventa.sk

    Mgr. Gabriela Hančíková
predsedníčka KK OFJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava
tel.: +421 2 50 102 421
e-mail: hancikova@gmet.sk


Mgr. Oľga Dudová
predsedníčka KK OFJ pre Trnavský kraj

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 55 71 439
e-mail: olga.dudova@centrum.sk


Mgr. Katarína Kvasnicová
predsedníčka KK OFJ pre Trenčiansky kraj

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín  
tel.:+421 32 74 34 204
e-mail: kaja.kvasnicova@gmail.com


PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
predsedníčka KK OFJ pre Nitriansky kraj

Spojená škola – o. z. Športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel.: +421 37 65 63 336
e-mail: palenikova.andrea@gmail.com


Mgr. Jaroslava Zboranová
predsedníčka KK OFJ pre Banskobystrický kraj

Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 41 35 237  
e-mail: jarka.zboranova@gmail.com


Mgr. Jarmila Pospěchová
predsedníčka KK OFJ pre Žilinský kraj

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 011 57 Žilina  
tel.: +421 41 76 45 586
e-mail: jarmila.pospechova@gmail.com


Mgr. Daniela Taročková
predsedníčka KK OFJ pre Prešovský kraj

Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov    
mob.: +421 911 21 60 32
e-mail: danielatarockova@centrum.sk


Mgr. Viktória Mikitová   
predsedníčka KK OFJ pre Košický kraj

Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice    
tel.: +421 55 62 537 20
e-mail: viktoria.mikitova@gmail.com
 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov