IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v informatike / 35. ročník OI, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI) sa má uskutočniť 29. júna – 5. júla 2020 v Maďarsku. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa organizátor oznámil, že najneskôr 10. júna 2020 prijme definitívne rozhodnutie o termíne a spôsobe realizácie súťaže. Aktuálne informácie je možné sledovať priamo na stránke organizátora TU

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov