IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v nemeckom jazyku / 21. ročník ONJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam súťažiacich / Zoznam pedagogického sprievodu CK ONJ

Zoznam pedagogického sprievodu CK ONJ

Obsah sa pripravuje...

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov