IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v nemeckom jazyku / 28. ročník ONJ, 2017/2018 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, 25. – 26. 3. 2018, Bratislava 


 

Výsledkové listiny   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov