IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v španielskom jazyku / 30. ročník OŠJ, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, 10. – 11. 3. 2020, Bratislava

  

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku bolo vzhľadom na

rešpektovanie bezpečnostného rizika oficiálne zrušené. V prípade priaznivého

vývinu situácie plánujeme náhradný termín v aktuálnom školskom roku.


 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov