IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Technická olympiáda / 10. ročník TO, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 10. ročníka Technickej olympiády, kategória A – súťaž dvojíc: 

Celoštátne kolo Technickej olympiády sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční.  

Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu.  

   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov