IUVENTA / Olympiády / web / Fotogalérie / 2009 / Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

V dňoch 26. – 28. apríla 2009 sa v Martine uskutočnilo celoštátne kolo prvého ročníka Dejepisnej olympiády. Súťažiaci v kategóriách A, B, C a D riešili písomný test a v kategóriách A a B obhajovali aj samostané písomné práce na zadanú alebo zvolenú tému. V rámci odborných exkurzií účastníci celoštátneho kola navštívili Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych Hájoch, Etnografické múzeum, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum M. Benku a Múzem kultúry rómov. Víťazom v kategórii A bola Michaela Smidová (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina), v kategórii B Martin Čecho (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), v kategórii C Jakub Konečný (ZŠ, Holubyho 15, Piešťany) a v kategórii D Danka Kordovaníková (ZŠ, Limbová 30, Žilina).


Podujatie podporili: Slovenské národné múzeum, Martin, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, Historický ústav SAV, Bratislava a  Dr. Oetker.

Text a foto: © RNDr. Roman Lehotský

 

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Exkurzia v Múzeu slovenskej dediny

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Interiér Múzea slovenskej dediny

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Riešenie testových úloh

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Oprava testov (T. Slezák, Ľ. Staňo)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Porota kat. A (E. Záhradníková, Ľ. Kázmerová, A. Kucháreková)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Obhajoby prác kat. A

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Obhajoby prác kat. B

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Obhajoba písomnej práce kat. B

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Porota kat. B (Š. Folkman, A. Bocková, D. Kodajová)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

V expozícii múzea A. Kmeťa

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov