IUVENTA / Olympiády / web / Fotogalérie / 2009 / Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

V dňoch 26. – 28. apríla 2009 sa v Martine uskutočnilo celoštátne kolo prvého ročníka Dejepisnej olympiády. Súťažiaci v kategóriách A, B, C a D riešili písomný test a v kategóriách A a B obhajovali aj samostané písomné práce na zadanú alebo zvolenú tému. V rámci odborných exkurzií účastníci celoštátneho kola navštívili Múzeum slovenskej dediny v Jahodníckych Hájoch, Etnografické múzeum, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum M. Benku a Múzem kultúry rómov. Víťazom v kategórii A bola Michaela Smidová (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina), v kategórii B Martin Čecho (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza), v kategórii C Jakub Konečný (ZŠ, Holubyho 15, Piešťany) a v kategórii D Danka Kordovaníková (ZŠ, Limbová 30, Žilina).


Podujatie podporili: Slovenské národné múzeum, Martin, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin, Historický ústav SAV, Bratislava a  Dr. Oetker.

Text a foto: © RNDr. Roman Lehotský

 

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Medaile pre víťazov

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Vyhodnotenie celoštátneho kola (Ľ. Staňo, Ľ. Kázmerová)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Členovia porôt

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Súťažiaci a pedagogický sprievod

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Odovzdávanie diplomov úspešných riešiteľov

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Víťazi kat. A (M. Smidová, M. Kundrík, M. Adam)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Víťazi kat. B (M. Čecho, J. Uhlík, J. Zacharovský)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Víťazi kat. C (I. Plášek, J. Valášek)

Celoštátne kolo DO, Martin 2009

Víťazi kat. D (D. Kordovaníková, B. Adamčíková, D. Plávka)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov