IUVENTA / Olympiády / web / Fotogalérie / 2009 / Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

V dňoch 17. - 19. 4. 2009 sa v Strečne, v priestoroch Strediska internátnej prípravy ŽSR, uskutočnilo celoštátne kolo Geografickej olympiády kat. A, B, C a D. Súťažiaci riešili písomný test a obhajovali písomné práce. Súčasťou podujatia bola aj odborná exkurzia na hrade Strečno a splav Váhu na pltiach. V kategórii A zvíťazil Martin Kišoň (Gymnázium K. Štúra, Modra), v kategórii B Pavol Nechaj (Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok), v kategórii C Michal Lőrinc (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina) a v kategórii D Adrian Gubčo (Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava).

Podujatie podporili: Obecný úrad Strečno, Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť a Reader`s Digest Výber Slovensko.

Text a foto: © RNDr. Roman Lehotský

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Účastníci v expoziícii hradu Strečno

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Účastníci v kaplnke hradu Strečno

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Pohľad z hradu na rieku Váh

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Riešenie testových úloh

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Obhajoby prác kat. A

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Porota kat. A (K. Kasala, D. Gurňák, T. Blažík)

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Obhajoby prác kat. B

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Porota kat. B (V. Lauko, P. Spišiak, F. Križan)

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Porota kat. C (K. Danielová, M. Madajová, V. Falťan)

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, C, D, Strečno 2009

Porota kat. D (M. Bizubová, M. Zaťko, E. Džupinová)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov