IUVENTA / Olympiády / web / Fotogalérie / 2010 / Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

Celoštátne kolo 51. ročníka Fyzikálnej olympiády sa konalo  8. - 11. 4. 2010 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.
Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06162

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06197

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06222

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06241

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06267

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06271

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06302

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06321

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06324

Celoštátne kolo FO, kat. A, Trenčín 2010

0dsc06335

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov